Wednesday, 20 January , 2021
امروز : چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ - 4 جماد ثاني 1442
برچسب : کتاب

بی خدایی در آثار کوئیلو

برخی از کتاب‌هایی که به صورت گسترده در کشور تحت عنوان روانشناسی و معویت درحال انتشار و توزیع است محتوایی نامناسب و بعضاً خطرناک دارد آثار نویسنده برزیلی معروف از این جمله است که با انتقادهای فراوان همراه بوده است. «اگر خدا وجود داشته باشد می‌داند که درک بشر محدود است او همان است که […]

۲۲ مرداد ۱۳۹۸