Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
برچسب : معنویت‌های کاذب

جای خالی خدا در معنویت های کاذب

بسیاری از فرقه ها ، جنبش‌های نوپدید دینی و معنویت های کاذب در دنیای پر از استرس و اضطراب کنونی داعیه آن را دارند که افراد را با برخی تکنیک ها و روش‌ها به آرامش می‌رسانند و همین امر شاید موجب شده تا اقبال به این نوع پدیده ها بیشتر شود. یکی از تفاوت های […]

۲۲ دی ۱۳۹۸