Wednesday, 19 January , 2022
امروز : چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰ - 13 جماد ثاني 1443
برچسب : مدعیان مهدویت

مدعیان مهدویت با چه ترفندهایی فریب می دهند؟

اگرچه‌ ترفندهای مدعیان کاملا مهم و درخور توجه‌ است‌؛ آنچه‌ در‌ ایـن‌ میـان‌ مـشـترک مـی بـاشد، اندیشه اصیل مهدویت است که با توجه بـه این انـدیشه، مدعیان از آن سوء اسـتفاده کرده و بسیاری از خوش باوران در دام این مدعیان قرار گـرفته‌اند.

23 دی 1400