Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
برچسب : فالون دافا

ستم پذیری در عرفان‌های کاذب نوظهور

معنویت‌های نوظهور مردم را سر به زیر و سیلی پذیر بارمی آورد و روحیه عزت و آزادگی را در قلب ها می میراند. این معنویت ها می کوشند مردم را تسلیم نظم موجود و مطیع قدرت های حاکم گردانند و سکوت در برابر ستم را به آنها می آموزند و به عنوان یک ارزش اخلاقی […]

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

فالون دافا مولود تائوئیسم و بودیسم

تاکید بر نیرو سرشتی جهان و امکان جذب شدن در آن و برخورداری از انرژی کیهانی مهمترین اصلی است که لی هنگ جی موسس فرقه فالون دافا از تائوئیسم گرفته و در آموزه های خود استفاده کرده. همراه با آن کاستی ها و کژی هایی را نیز به مرام خود وارد کرده است. از جمله: […]

۲۸ دی ۱۳۹۸

دشمنی رهبر فالون دافا با اسلام

هنگ جی یکی از مدعیان دروغینی است که به نوعی از معنویت معتقد است که در آن برای دستیابی به سعادت به دین نیازی نیست و همه آنها که طالب رسیدن به کمال و معنویت هستند باید به او متوسل شوند. وی با رد تمامادیان الهی از جمله اسلام،مناسک و شریعت را باطل می‌داند. «هنگ […]

۰۳ تیر ۱۳۹۸