Thursday, 2 April , 2020
امروز : پنجشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹ - 9 شعبان 1441
برچسب : روحانیت

خطر عرفان‌نماهای برآمده از تصوف

‌ «باید توجه داشت که عرفان شیعی، غیر از عرفان های رایج در گذشته و حال جهان هستی بوده و ماهیتاً با هم تفاوت دارند. خاستگاه عرفان‌های بشری، انسان است و صاحبان این نوع عرفان، هرچند رنگ و لعاب خدایی در آن به‌کار می‌گیرند، مردم را به سوی غیر خدا فرا می‌خواند اما خاستگاه عرفان […]

۲۱ دی ۱۳۹۸

اوج منازعات روحانیت با بهائیت

اوج منازعات روحانیت و دولت بر سر موضوع بهائیت در عصر پهلوی و در سال ۱۳۳۴ ش، روی داد که افزون بر درگیر شدن آیت‌الله بروجردی و آقای فلسفی و همین طور سید نورالدین شیرازی در این ماجراها، بسیاری از روحانیون و شخصیت‌های دیگر نیز وارد عرصه مبارزه علیه بهائیت شدند. (۱) در آن سال […]

۲۷ آذر ۱۳۹۸