Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
برچسب : جریان‌های فرقه‌ای

 مخالفت جریان‌های فرقه‌ای با شریعت

یکی از آموزه‌ها و تعالیمی که برخی از فرقه‌ها از آن برای جذب پیروان بیشتر استفاده می‌کنند، مخالفت با ادیان الهی و شریعت‌گریزی است و تنها راه سیدن به معنویت، حقیقت و کمال را پیروی از فرقه خود عنوان می‌کنند. از این‌رو، برخی افراد سست‌ایمان و ساده لوح که به دنبال یک راه آسان برای […]

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

سلاح کرونایی فرقه‌ها

سلاح کرونایی فرقه‌ها؛ فرصت طلبی جریان های فرقه‌ای

ظهور ویروسی _ همه گیر_ در جهان, شاید برای تمامی ابنای بشر و خیل کثیری از جریان ها و گروه ها, “چالش زا” بود اما در این میان, بودند جرگه ای که کووید ۱۹ را چونان “فرصت” و سلاحی برای تحقق اهداف خود به چنگ گرفته و با تزریق ناامیدی, بی اعتمادی, مجعولات و خرافات, […]

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

راهکارهای مصون‌سازی زنان از دام عرفان های کاذب

به منظور مصون‌سازی زنان جامعه از گزند خطرات جذب به سراب‌های معنوی، می‌توان موارد ذیل را مورد توجه قرار داد: -افزایش مشارکت اجتماعی زنان؛ از طریق اصلاح و تغییرات ساختاری مثبت در سیاستگذاری‌های خرد و کلان اجتماعی، می‌توان بسیاری از موانع موجود برای مشارکت و ابراز وجود زنان را از میان برداشت. محرومیت اجتماعی در […]

۱۱ دی ۱۳۹۸

جریان‌های فرقه‌ای و امنیت هویت

باید اذعان داشت که تضمین امنیت‌ِهویت در جامعه و ایجاد شرایط مناسب برای تحقق آن، از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است و درست به همین‌خاطر است که مطالعه و تعمیق در حوزه‌‌ها و عناصر مرتبط و مؤثر با آن، از جمله جریان‌های فرقه‌ای، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که هرگونه اهمال و قصور در آن، چه‌بسا پیامدهایی جبران‌ناپذیر […]

۰۷ دی ۱۳۹۸

جریان‌های فرقه‌ای و هویت ملی

احساس مشترک دینی، هویت جمعی مشترکی ایجاد می‌کند و در سایه‌سار این هویت مشترک، افراد به تعامل سازنده و هدفمند پرداخته و در تشکیل هویت ملی، نقش‌آفرینی می‌نمایند. حال، با تولید و تکثیر فرقه‌های مصنوعی و بشری و در یک روند کثرت‌گرایانه دینی، هویت کلان و یکپارچه با تعارض‌های درونی مواجه شده و هویت‌های خرد […]

۱۱ آذر ۱۳۹۸