Wednesday, 25 May , 2022
امروز : چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ - 23 شوال 1443

داستان بنیادگرایی در آمریکا

وقتی پای پیوند دین و سیاست به میان می‌آید، شاید کمتر نگاهی متوجه آمریکا شود، حال آنکه حقیقت چیز دیگری است. نتایج مطالغات گسترده، حکایت از این امر دارد که برخلاف سایر کشورهای صنعتی، مذهب نقش اساسی در فرهنگ آمریکایی‌ها دارد. تنها تقریبا چهار الی پنج درصد از جمعیت این کشور به خدا اعتقادی ندارند و بیش از ۹۰ درصد از مردم آمریکا معتقد به وجود خدا هستند.² البته صرف مذهبی‌ بودن یک جامعه به معنی بنیادگرا بودن آن نیست.

07 اردیبهشت 1401