Tuesday, 30 November , 2021
امروز : سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 22 ربيع ثاني 1443

معنویت‌های نوظهور مولود مبانی مدرنیته

معنویت نوظهور دقیقاً بر اساس مبانی فکری و زیرساخت‌های نظری مدرنیته پی‌ریزی شده است. بنابراین برای شناخت کامل و مواجهۀ صحیح با آن، توجه به مؤلفه‌های مدرنیته و تأثیر آن در ساختار معنویت جدید ضروری است.

۳۰ مرداد ۱۴۰۰

دین گرایی بدون آگاهی، منشأ بدعت در دین است
مسول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان: