Monday, 23 September , 2019
امروز : دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸ - 23 محرم 1441

جریان‌های فرقه‌ای نوک پیکان جنگ نرم

جنگ نرم در عین تأثیرگذاری و کارآمدی، کم هزینه‌ترین نوع جنگ است که از ارزش‌‌های یک جامعه و امنیت ملی یک کشور را تهدید می‌کند. در بررسی تهدید نرم، کارکردهای جریان‌های‌فرقه‌ای، کاملاً خودنمایی کرده و اساساً مهم‌ترین اهداف در این نوع تهدید محقق می‌شود. تغییر هویت دینی و ملی، تغیر الگوی سیاسی حاکم، تغییر ارزش‌های […]

۲۷ شهریور ۱۳۹۸