.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
فرقه های نوظهور
1397/1/14 سه‌شنبه
چرا در ایران قانون ضدفرقه وجود ندارد؟
فشار مجامع جهانی برای ممانعت از تقابل با فرقه‌ها در ایران
فرق و ادیان: در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا، مقابله قانونی با ظهور و فعالیت فرقه ها، امروز به عنوان یکی از مسائل حقوقی و قانونی پذیرفته‌شده و مهم،‌ اجرایی می گردد. فرانسه و آلمان در اروپا و چین در آسیا از جمله کشورهای دارای قانون ضدفرقه هستند. امریکا هم تاریخچه ای از سابقه مقابله با فرقه ها دارد و هر فرد و جریان خلاف جریان حاکم را مسکوت نموده است. کشتار فرقه داویدیان(واقعه ویکو) نمونه بارز تقابل تمام امریکا با فرقه هاست. فرانسه نیز از جمله کشورهای مبدع قوانین ضدفرقه و مجری آن می باشد. حال پرسش این است که چرا به محض اینکه کشور ایران به سمت یکی از فرقه ها دست می برد، صدای اعتراض مجامع –به اصطلاح- حقوق بشری در غرب بلند می شود و انگشت اتهام و اهرم فشار خود را بر ایران قرار می دهند؟ شاید به سبب همین فشارها بوده که تاکنون موفق نشده ایم روند تصویب قوانین ضدفرقه را طی کرده و به این مهم دست یابیم. 
این در حالی است که فرقه ها و جریان های انحرافی، یکی از عوامل ضربه زننده به مبانی اعتقادی و تهدیدگر سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... بوده‌اند و شاید به همین خاطر است که سردرمداران نظام سرمایه داری با تصویب این قانون در ایران مخالف هستند و آن را مانعی می دانند بر سر راه فعالیت سربازان تاریکی خود یعنی فرقه ها.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ