.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
فرقه های نوظهور
1397/1/9 پنجشنبه
نمایشگاه کتاب؛ فرصت یا تهدید 
ردپای فرقه‌های انحرافی در نمایشگاه بین المللی کتاب
فرق و ادیان: چیز زیادی به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور یعنی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باقی نمانده و در اخبار روزهای اخیر در خصوص آغاز آماده‌سازی  آن مطالبی منتشر گردید. این رویداد مهم فرهنگی که طی آن شمار زیادی از هم‌وطنان از سراسر کشور برای خرید و آشنایی با تازه های نشر روانه تهران می‌گردند، در واقع نوعی «فرصت» محسوب می‌شود. فرصت برای تبادل علوم و دانش روز، آشتی مردم با کتاب و نیازسنجی ضرورت ها بایسته های رسانه های مکتوب ودر رأس آن کتاب. با این وجود، گاه مواردی رخ می‌دهد که این فرصت را به یک «تهدید» مبدل می سازد. شاهد آن، گزارش های ارائه‌شده از حضور گسترده کتب فرقه ای در نمایشگاه کتاب است. 
در سال‌های گذشته، چند ناشر از جمله انتشارات «حقیقت»(وابسته به فرقه گنابادی)، «جیحون»(ناشر برخی کتب فرقه‌ای مانند آثار اقطاب فرقه مکتب نورعلی الهی یا برخی کتب سردمداران قانون جذب و روان‌شنای موفقیت) و کتاب های افرادی چون «برایان تریسی»، «پال توئیچل»(مؤسس فرقه اکنکار)، «کاترین پاندر»، «وین دایر» و امثالهم به طور گسترده در نمایشگاه کتاب حضور و فعالیت داشتند. مخاطب با مشاهده عناوین –به ظاهر- معنوی و دانش‌محور این کتب، جذب آن‌ها شده و در نگاه سطحی و اولیه  نیز چیزی جز توصیه‌های سازنده مدیرتی برای بهبود زندگی مادی، کسب ثروت، ارتقای اعتماد به نفس، بخشایش و امثالهم در آن‌ها نمی‌بیند. مخاطب به دنبال خوراکی آماده است و به آنچه از صافی وزارت ارشاد عبور نموده، اعتماد دارد لذا تحقیق در باب نویسنده را چندان ضروری نمی‌داند. اما مخاطب نمی‌داند برایان تریسی سرمایه‌دار و وین‌دایر و کاترین پاندر موفق و ثروتمند، چه کسانی هستند. او نمی‌داند چرا تریسی از افراد می خواهد تمام وقت خود را فقط و فقط به ثروت‌اندوزی اختصاص دهند و در این مسیر، دیگران را زمین زده و پلی سازند برای پیمودن نردبان ترقی خود. او از خود نمی‌پرسد چرا وین دایر و کاترین پاندر (کشیش)، با وجود توصیه به بخشایش و گذشت به عنوان کلید موفقیت، فقط و فقط بر «رضایت درونی» و «منیت» تأکید دارند؟ یا اینکه چرا باید توصیه های  کتاب مقدس را از زبان پاندر در زندگی خود به کار گیرند؟ یا چرا باید با مدیتیشن غربی(مبتنی بر سکوت و ورزش یوگا) به مقام های –به اصطلاح- معنوی نائل شوند؟ یا اینکه خدایان مورد اشاره پال توئیچل بر چه مبنایی استوار هستند؟ مخاطب، فرصتی برای تحقیق پیرامون صحت و سقم کتاب های تأییدشده ندارد و در اغلب موارد، آن ها را پذیراست. اینجاست که فرصت ها به تهدید بدل شده و نآاگاهی یا اهمال در ارائه مجوز نشر و بررسی محتوای کتب، خطر آفرین می‌شود. جا دارد در سال جدید، با عنایت بیشتر به این مسئله، کاری کنیم که فرصت ها همچنان سازنده باقی مانند وبه  تهدید بدل نشوند. به یاد داشته باشیم ه پشت سر تریسی و دایر و امثالهم، نظام سرمایه‌داری سکولاریستی غرب قرار دارد که بن‌مایه اش، «اومانیسم» و خودخدایی است. 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ