Thursday, 24 October , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۸ - 24 صفر 1441

تعلیمات فرقه‌ای و تضاد با ادیان الهی

نوع تعلیمات فرقه‌های انحرافی می‌تواند سبب کم‌رنگ شدن تعالیم ادیان آسمانی گردد و به تدریج آموز‌ه‌های دینی را کنار بزند. به عنوان مثال اعتقاد به آموزه‌هایی همچون تناسخ باعث ایجاد عقاید متضادی با اصول اسلامی گردیده و معاد و جیات اخروی را زیر سؤال می‌برد. فرقه‌های غربی نیز که منشأ غربی دارند گاه ابزارهایی چون […]

۲۷ مهر ۱۳۹۸