مسیحیت تبشیری
مسیحیت
مدرن سازی کلیسا با انحراف از اصول مسیحیت امروزه کلیساهای بسیاری در فرقه پروتستان به ویژه کلیساهای فارسی زبان دنبال جذب عضو و پر کردن صندلی های خالی هستند، بدین منظور هر اقدامی در راستای رسیدن به هدف را مجاز می‌شمارند حتی اگر انحراف از اصول مسیحیت باشد.

فرق و ادیان:‌  مدرن سازی و به روز کردن تعالیم در کلیساهای فرقه پروتستان تا بدانجا رسیده که شبانان و کشیشان خودخوانده این فرقه برای بیشتر شدن اعضا حاضرند کتاب مقدسشان را هم زیر پا بگذارند.

رفتارها و اعمالی که با این رویکرد از جانب کشیشان و شبانان کلیساهای فرقه پروتستان سر می‌زند گواهی بر این ادعاست که نمونه‌های آن تا کنون بارها و بارها مطرح شده است.

اما آنچه امروزه در حال وقوع است مدرن سازی این تعالیم است یعنی نه تنها زیر پا گذاشتن بلکه ایجاد انحراف در مسیحیت از جانب پروتستان‌ها است که اعتراض برخی اعضای فرقه را هم در پی داشته است.

این بخش از اعضا معتقدند مدرن سازی کلیساها خطر بسیار جدی محسوب شده و موجب سربرآوردن مشکلاتی در کلیساها می شود و آنچه امروز گریبانگیر این فرقه شده ناشی از همین مدرن سازی کلیساها است.

به باور این دسته نفوذ بیخدایان، همجنس گرایان و گروه‌هایی که اعمال آنها در کتاب مقدس مورد لعن قرار گرفته و پذیرش آنها از جانب بالاترین مراجع کلیسایی، قسمتی از نتایج مدرن سازی است.

برخی نیز بر این باورند که مدرن سازی در واقع پوششی برای ایجاد انحراف در رسوم کلیسایی است و به دنبال همین مدرن سازی است که اشخاصی بدون صلاحیت در کلیساها سمت پیدا کرده و راه سوء استفاده باز می‌شود.

آنها می‌گویند مدرن سازی نزد کلیساهای پروتستان با بروز کردن تعالیم برابری می‌کند، یعنی حذف بخشی و گزینش بخشی دیگر که با اهداف سرمایه‌داری جهانی همخوانی دارد و دست‌یابی به منافع مالی بیشتر از هر طریق را مجاز می‌شمارد که جنبش انجیل ثروت و کامیابی حاصل همین مدرن سازی است.

مخالفین مدرن سازی کلیساها همچنین معتقدند کلیسا جایی برای سرگرمی و راه انداختن کارناوال نیست و قرار نیست کسی از آمدن به کلیسا احساس رفتن به یک جشن یا پارتی را پیدا کند اما در حال حاضر شبانان و کشیشان پروتستان کلیساها را به این شکل درآورده‌اند.

گفتنی است در واقع آنچه این دسته از اعضای فرقه پروتستان به زبان آورده‌اند تنها بخشی از انحرافاتی است که به دنبال مدرن سازی کلیساها پروتستانتیزم را در منجلاب فرو برده است، چرا که این فرقه با تخریب مسیحیت و کتاب مقدس مسیحیان ضرباتی جبران ناپذیر به دین مسیح وارد کرده و امروزه نیز با طرح توطئه مدرن سازی تعالیم به دنبال نابودی مسیحیت است.منبع: رهپویان هدایت