.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ردپای فرقه ها در اغتشاشات ۹۶/درس بزرگی که از حوادث تلخ زمستان سال گذشته گرفتیم(1) فرق و ادیان: زمستان سال گذشته را نه فقط سردی هوا بلکه مجموعه تحرکات و اغتشاش آفرینی های شماری، سردتر ساخت البته فقط اندکی سردتر. هرچند، این سرما نیز چندان نپایید و بهار اتحاد و همبستگی ملی، آن را در نطفه خفه ساخت. در تحلیل این اتفاقات، مطالب زیادی مطرح شد و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، لیکن یکی از جنبه های مهم و مغفول، دقت در نقش و تأثیر فرقه ها در حوادث زمستان ۹۶ بود که شاید آن طور که باید بدان پرداخته نشد.
مروری بر فعالیت های رسانه ای و میدانی فرقه های مختلف –سنتی و نوظهور- حاکی از ایفای نقش و حتی میدان داری آن ها در اغتشاشات می باشد. دراین میان برخی جریان ها اثرگذاری بیشتر و برخی کمتر داشتند لیکن تقریبا همه فرقه ها به واسطه ماهیت شکاف‌زی خود کوشیدند از این سفره سهمی ببرند و از فرصت ایجادشده برای تحقق منویات خیش بهره جویند. گروهک التقاط شیعی، جریان آتئیسم، فرقه عرفان‌حلقه، بهائیت و در نهایت، دراویش گنابادی از مهم ترین –به اصطلاح- آتش بیاران معرکه بودند که برخی مانند فرقه گنابادی در روندی تدریجی به میدان دار اصلی بدل گشتند و –خواسته یا ناخواسته- حوادثی تأسف بار را موجب گردیدند که آسیب های زیادی بر جامعه و نیز ماهیت فرقه (به عنوان داعیه دار عرفان و تصوف) تحمیل نمود. 
صرف‌نظر از فعالیت و نقش فرقه ها و سوءاستفاده سایر جریان های معاند از عناصر فرقه ای به عنوان بازوی عملیاتی خود در عناد با نظام، شاید بزرگ ترین درسی که حوادث تلخ سال گذشته به ما داد این بود که از فرقه ها غافل نشده و نسبت به فعالیت آن ها هشیار باشیم. خون سرخ شهدای پاسداران تهران و تمام آسیب دیدگان –مادی و معنوی- این واقعه، دو نتیجه و ادراک مهم برای آحاد ملت و مسئولین به همراه  داشت؛ نخست، اهمیت اتحاد و همبستگی و غلبه نیروی ایمان بر مکر و عناد خارجی و دوم، لزوم هشیاری، ارج نهادن و حفظ اتحاد و انسجام درونی. آری، ایمان و اتکا بر مبانی ناب اسلام محمدی(ص) آسان به دست نیامده و به همین خاطر است که دشمن می کوشد از درون به این ستون اساسی ضربه زند و فرقه ها و جریان های انحرافی نیز سربازان خط مقدم همین سپاه معاند هستند که باید در برابرشان هم ایستاد و هم مانع شکل‌گیری شان شد.
 
بيشتر