.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
کسری نوری
از گلستان هفتم تا فشافویه؛ (قسمت اول کسری نوری) از گلستان هفتم تا فشافویه؛ اغتشاشگران گلستان هفتم چه کسانی هستند؟ (قسمت اول کسری نوری)

 
فرق و ادیان: در این کلیپ با یکی از عناصر گروهک مجذوبان نور، طیف افراطی #دراویش #گنابادی و نقش وی در حوادث گلستان هفتم آشنا می شویم؛ جالب آنکه، کسری نوری و دیگر همدستانش، این روزها غائله ای تازه در زندان بزرگ تهران به راه انداخته اند؛ چرا دراویش افراطی هر چه قدم می گذارند، چندی بعد اغتشاش و غائله ای برپا می شود؟!
کلمات کليدي
فرقه گنابادی, کسری نوری, گلستان هفتم
بيشتر